packed lunch was A graduation exhibition from ba documentary photography - university of south wales | Prifysgol de cymru


︎

 Photobook (COMING SOON) | lLYFR LLUNIAU (dod yn faun)

Shop closed | SIOP ar gau

Thank you to our sponsors | diolch i’n noddwyr